Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Sp1

Maj 18, 2020 by

Od 18.05.2020 r. (poniedziałek) zostaje otwarte boisko „Orlik” w godz. 10.00-16.00. Dyżur pełnią nauczyciele wychowania fizycznego. Wejście na boisko możliwe jest o pełnej godzinie zegarowej np.10.00, 11.00 itp. Po każdych 45 minutach obowiązuje 15 minutowa przerwa w celach sanitarno-epidemiologicznych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego w czasie pandemii COVID-19.

 2. Administratorem kompleksów sportowych „ORLIK” jest Miasto Ostrołęka.

 3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora „ORLIKA” lub innej osoby wyznaczonej do nadzorowania podczas korzystania z kompleksu sportowego.

 4. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

 5. Istnieje wcześniejsza możliwość rezerwacji korzystania z boiska.
 6. Osoby chętne do skorzystania z obiektu muszą się stawić o każdej pełnej godzinie 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00.

 7. Jednorazowo na boisku może przebywać maksymalnie 14 osób ćwiczących plus 2 osoby prowadzące zajęcia. Grupy gdzie będzie przekroczona maksymalna ilość osób nie będą mogły korzystać z kompleksu sportowego.

 8. Boiska są czynne w godzinach od 1000 do 1600.

 9. Z boiska można korzystać maksymalnie przez 45 min, licząc od każdej pełnej godziny zegarowej.

 10. W godzinach 10:45-11:00; 11:45-12:00; 12:45-13:00; 13:45-14:00; 14:45-15:00; 15:45-16:00 obywa się przerwa techniczna polegająca na dezynfekcji urządzeń oraz łazienki

 11. Osoby przemieszczające się do obiektu mają obowiązek zasłaniania twarzy.
 12. Przebywając na boisku sportowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia).
 13. Przed wejściem na boisko sportowe, każda z osób musi dokonać dezynfekcji rąk w wyznaczonym miejscu oraz pod kontrolą osoby nadzorującej. Czynność dezynfekcji rąk dokonujemy również przy zejściu z boiska.

 14. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego oraz własnych piłek sportowych.

 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

 1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

 2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

 3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

 4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

 5. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

 6. zaśmiecania,

 7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,

 8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

 9. wprowadzania zwierząt,

 10. korzystania z boisk bez zgody animatora Orlika;

 11. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 1. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 2. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

 3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje animator Orlika lub inna osoba wyznaczona do nadzorowania podczas korzystania z kompleksu sportowego.