Warto czytać!

Mar 26, 2018 by

W marcu uczniowie klasy VIa i VIc w ramach lekcji języka polskiego zrealizowali projekt „Warto czytać!”. Stworzyli plakaty i prezentacje multimedialne na temat korzyści wynikajacych z czytania. Szóstoklasiści nawiązali też współpracę z biblioteką szkolną. Dzieki niej odbyły sie dwie lekcje biblioteczne, w których uczniowie brali czynny udział, chętnie się zgłaszali, polecali swoje ulubione lektury oraz prezentowali wykonane przez siebie plakaty. Z zainteresowaniem oglądali też przygotowaną specjalnie dla nich wystawę książek. read...

read more

Pasowanie na czytelnika

Mar 2, 2018 by

Dnia 2 marca na sali gimnastycznej odbyła się „Uroczystość pasowania uczniów klas  pierwszych na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka”. Spotkanie rozpoczęło  się częścią artystyczną. Uczniowie klasy VIB przygotowali przedstawienie pt. „ Nasi baśniowi przyjaciele” oraz zagadki dotyczące bohaterów książkowych.  Zachęcali też pierwszaków do wspólnej zabawy przy znanych piosenkach. Potem uczniowie powtarzali za panią dyrektor tekst ślubowania. Następnie byli pasowani na czytelników. Na pamiątkę tej uroczystości otrzymali  zakładki z logo biblioteki. read...

read more

Pasowanie na czytelnika

Lut 4, 2017 by

Dnia 2 lutego o godz. 9:40 w bibliotece szkolnej odbyła się „Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych” na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy V B. Pierwszaki odgadywali też zagadki związane z bajkami i postaciami z baśni. Wraz z artystami śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie powtarzając za p. dyrektor A. Jabłonowską słowa przysięgi.  Potem pani  dyrektor A. Jabłonowska i pan dyrektor Z. Milewski dokonali pasowania uczniów na czytelników. Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książek i zostali poczęstowani cukierkami. read...

read more

Cała Polska czyta dzieciom

Lis 3, 2016 by

Nasza szkoła realizuje szkolny program „Czytające szkoły”. Biblioteka nadzoruje i realizuje jego założenia. Dnia 27.10.16 r. naszym gościem była p. Joanna Zyśk – pracownik Muzeum w Ostrołęce, która opowiedziała uczniom o swojej pracy. W imprezie czytelniczej wzięli udział uczniowie klasy III A i III F. Pani Joanna najpierw czytała  wiersze R. Piątkowskiej, a potem kilka rozdziałów książki pt. „Zezia i wszystkie problemy świata”  A. Chylińskiej. read...

read more

Konkurs pięknego czytania

Maj 23, 2016 by

Konkurs pięknego czytania           Dnia 20 maja 2016 r. w bibliotece szkolnej odbył się „Konkurs pięknego czytania”. Wzięli w nim udział uczniowie kl. IV-VI, wytypowani wcześniej w drodze eliminacji klasowych. Czytali fragmenty książek pt.:  Jagiełło pod prysznicem, Samotni.pl, Czarny młyn. Komisja w składzie: p. S. Mierzejewska, p. T. Trypuć, oceniająca poziom czytania, ustaliła następujące wyniki konkursu: read...

read more